รูปภาพ

การเปลี่ยนแปลงมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงมนุษย์

การอธิษฐานไม่ใช่เครื่องมือของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงพระเจ้า
แต่การอธิษฐานเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์

Prayer is not a means by which we change God; it is a means by which God changes us.

 

คำคม : Norman Geisler
ภาพ : Kyle Johnson
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง