บทความ

การประกาศกับเด็ก

การประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์กับเด็กเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จนกระทั่งเป็นความยากในบางเรื่อง อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่จะมีส่วนในการอบรมสอนและประกาศเรื่องราวเหล่านี้ มี 4 ประการในการประกาศเรื่องพระเจ้าแก่เด็ก ๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทความนี้

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง