บทความ

ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

“เอาที่สบายใจนะ”

เป็นคำพูดติดตลกที่ฮิตกันในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่จริงๆ แล้วคำพูดนี้แฝงอยู่ในชีวิตเราทุกวันอยู่แล้ว แม้ไม่ได้พูดออกมาแต่การกระทำและ การตัดสินใจของเราหลายๆ ครั้งก็เกิดจากการเอาที่เราสบายใจเป็นหลัก ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องปกติของคนบาปที่จะเอาความต้องการของตัวเองเป็นศูนย์กลางชีวิตอยู่แล้ว เพราะเราไม่สามารถมั่นใจหรือไว้วางใจในคนอื่นๆ ได้ 100% นอกจากตัวเราเอง ต่อมาเมื่อเราได้มาเชื่อในพระเจ้า เราจึงเลือกที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า และไว้วางใจให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเราได้ เพราะพระเจ้าทรงดี มั่นคง และรักเราไม่เปลี่ยนแปลง น้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งมีเพื่อการดีในชีวิตเราทั้งนั้น

 

แต่หลายครั้งเราพบว่าคริสเตียนหลายคนยังมีแนวคิดเดิมติดตัว และสะท้อนออกมาเป็น “การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในทางพระเจ้า” อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ แนวคิดนี้สะท้อนออกมาโดยการเชื่อและคาดหวังว่า พระเจ้าต้องทำเพื่อเรา ต้องรักเรา ต้องอวยพรเรา (แม้ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ตาม) ทำให้บ่อยครั้งเราให้พระเจ้าอยู่เพื่อเรา ไม่ใช่เราอยู่เพื่อพระเจ้า นั่นทำให้เรายากที่จะยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าในสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย เราจะสนใจความรู้สึกเรามากกว่าน้ำพระทัยพระเจ้า ความคิดเหล่านี้อาจจะสะท้อนออกมาในการสอนหรือเลือกรับฟังคำสอนที่เน้นเกี่ยวกับตัวเรา การมีชีวิตที่ดี การอวยพร การมีสวัสดิภาพที่ดีในชีวิต ความมั่งคั่ง พระพร หรือเราจะรู้สึกซาบซึ้งกับเพลงนมัสการที่มีเนื้อหาฟื้นฟูความรู้สึกของตัวเราเอง มากกว่าเพลงนมัสการที่ยกย่อง เทิดทูน สรรเสริญพระเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆ แล้วไม่ผิดในตัวเอง แต่ว่าน้ำหนักของความสนใจมันกำลังสะท้อนว่าตัวเราดำเนินชีวิตโดยให้ใครเป็นศูนย์กลาง

 

การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิต คือการเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยพระเจ้า ดำรงอยู่โดยพระเจ้า และเพื่อพระเจ้า ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ถูกปลดล็อคทางความคิดแล้ว เพราะเราเข้าใจว่า ถ้าเราไม่อยู่ภายใต้พระเจ้า เราก็จะอยู่ภายใต้สิ่งอื่นๆ โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น ความบาปหรือเงินทอง ชื่อเสียง ความสำเร็จ การถูกยอมรับ หน้าตาในสังคม ฯลฯ แต่เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เราก็หลุดจากการเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น เรายอมจำนนให้พระเจ้าเพื่อเราจะมีเสรีภาพในทางของพระองค์

 

เรารับพระคริสต์เข้ามาเป็นเจ้าชีวิต ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ประทานพร เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตด้วยกัน

“อย่าอธิษฐานเพียงเพื่อให้พระเจ้าอยู่ข้างเรา แต่จงอธิษฐานให้ตัวเราอยู่ข้างพระเจ้า” 

 

ภาพโดย Unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง