เรื่องดีคำโดน

ภาพวาดพระเยซู Christ Pantocrator

Spas vsederzhitel sinayภาพวาดพระเยซูแบบเดี่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบมา ถูกวาดขึ้นใน ศต.ที่ 6 หรือ 7 ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูล)

เดิมทีภาพนี้ถูกทิ้งไว้ที่อาราม Saint Catherine’s Monastery ที่ตั้งอยู่ในแถบถิ่นทุรกันดานซีนาย

คุณรู้หรือไหมว่าทำไมภาพวาดจึงแลดูน่าเกลียดขนาดนี้? ลองเดาดูไหมครับ

ภาพวาดนี้ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความเชื่อเรื่องความเป็นพระเจ้า 100% และมนุษย์ 100% ในขณะเดียวกันของพระเยซูครับ โดยศิลปินวาดพระพักตร์พระเยซูครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ อีกครึ่งเป็นพระเจ้าในรูปเดียวกัน รูปจึงออกมาได้บูดๆ เบี้ยวๆ ไม่สมส่วนแบบนี้

จะว่าไปผมยังดูไม่ออกว่าครึ่งไหนมนุษย์ครึ่งไหนพระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง