เรื่องดีคำโดน

เอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียน

พระคุณ

ระหว่างการประชุมครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักความเชื่อของศาสนาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกต่างเข้ามาร่วมกันถกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนที่แตกต่างจากความเชื่ออื่น

การเวียนว่ายตายเกิด ? หลายศาสนาก็มีความเชื่อเรื่องพระหลายองค์ที่มารับสภาพมนุษย์เช่นกัน

การฟื้นคืนชีพ ? หลายศาสนาก็มีเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายด้วย

ขณะที่การถกดำเนินต่อไป ซี.เอส.ลูอิส ก็เข้ามาในห้องและถามว่า “พวกคุณกำลังโต้เถียงกันเรื่องอะไร ?”

เพื่อนที่อยู่ข้างๆ ก็บอกว่าพวกเรากำลังถกกันว่า อะไรคือเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนที่แตกต่างจากความเชื่ออื่นในโลก ?

ลูอิสตอบว่า “ง่ายมาก มันคือพระคุณยังไงล่ะ”

 

ที่มา:  Anonymous

คลังภาพ: Eberhard Grossgasteiger on Unsplash
ออกแบบภาพ: Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง