กิจกรรม

Churchflix คุณถาม เราตอบ!

เชิญมีเดียทีมร่วมถาม-ตอบข้อสงสัยแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับหัวข้อ

 

การทำเว็บไซต์ของคริสตจักร 

วันที่ 13 สิงหาคม 2565

โดยคุณเอ้ก สัญญา จันทร์วานิชสกุล

วันที่ 17 กันยายน 2565

โดยคุณหลิว อารยา สุวรรณา

 

 

การควบคุมเครื่องเสียงเพื่อการทำรอบนมัสการออนไลน์

วันที่ 1 ตุลาคม  2565

โดยคุณคิด ภาษิต ภัทรานุกุล

 

ซื้อเสื้อ

ลงทะเบียน