รูปภาพ

คำมั่นสัญญา

เมื่อให้คำมั่นสัญญากับผู้อื่น
คุณได้สร้าง “ความหวัง”
และเมื่อรักษาคำมั่นสัญญานั้น
คุณได้สร้าง “ความไว้วางใจ”

When you make a commitment to another person,
you create hope.
When you keep that commitment,
you create trust.

 

คำคม:  John C. Maxwell
เรียบเรียงภาษาไทย:  JK
ภาพ:  Valentin Antonucci on Unsplash
ออกแบบภาพ:  NanTharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง