รูปภาพ

การบ่น

การบ่น

“การบ่น” ไม่ว่าบ่นตัวเอง บ่นเรื่องคนอื่น บ่นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ที่จริงคุณกำลังบ่นต่อพระเจ้า เพราะมันสื่อว่า คุณไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับคุณ #เลิกบ่น

 

คำคม :  JK
ภาพ : Maria Krisanova on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง