รูปภาพ

ความกังวล

ความกังวล

ความวิตกกังวลเป็นเหมือนห้องมืด ที่ซึ่งความคิดแง่ลบสามารถเติบโตได้

“Worry is the darkroom in which negatives can develop.”

 

คำคม :  Wanda E. Brunstetter, Love Finds a Home
ภาพ :  Greg Panagiotoglou on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง