เรื่องดีคำโดน

คำสารภาพของนโปเลียนมหาราช

คำสารภาพของนโปเลียนมหาราช

จักรพรรดินโปเลียนมหาราช ได้กล่าวไว้ว่า

“ข้าพเจ้ารู้จักคนมากมาย แต่ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า พระเยซูไม่ใช่บุคคลธรรมดา ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเยซู ทำให้ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก พระวิญญาณของพระองค์นั้นทำให้ข้าพเจ้ายำเกรงเป็นที่ยิ่ง พระทัยของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความพิศวงและประหลาดใจ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาผู้ใดในโลกมาเปรียบกับพระองค์

แท้จริงพระองค์ทรงเป็นอยู่โดยพระองค์เอง การบังเกิด พระราชประวัติ ความล้ำลึกในหลักคำสอน พระกิตติคุณ และพระราชกิจของพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับข้าพเจ้า และเป็นเรื่องลึกลับที่ยากจะอธิบาย

อเล็กซานเดอร์ ซีซาร์ชามาล และข้าพเจ้า ได้สถาปนาจักรวรรดิขึ้น แต่จักรวรรดิเหล่านี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานอะไร ? ก็บนฐานของการใช้กำลังและการใช้อำนาจ

แต่พระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเท่านั้นที่สร้างอาณาจักรของพระองค์ บนพื้นฐานของความรัก และในชั่วโมงนี้ คนหลายล้านต่างยอมอุทิศชีวิตเพื่อพระองค์

บัดนี้ ข้าพเจ้าอยู่บนเกาะเซ็นเฮเล็น ข้าพเจ้าผู้ซึ่งโลกขนานนามว่า นโปเลียน ผู้ยิ่งใหญ่ แต่กำลังจะตายก่อนเวลาอันควร

มีเหวลึกที่กั้นอยู่ระหว่างความโศกเศร้าอาดูรของข้าพเจ้ากับการครอบครองนิรันดร์ของพระคริสต์ ผู้ซึ่งถูกประกาศ ผู้ซึ่งเป็นที่รัก เป็นที่เทิดทูน และเป็นผู้ซึ่งการครอบครองของพระองค์นั้นแพร่ขยายไปทั่วทั้งโลก”

นี่คือคำพูดในช่วงท้ายชีวิตของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ที่โลกขนานนามว่า นโปเลียน มหาราช ผู้ตระหนักว่าแม้จอมกษัตริย์ในอดีตหรือแม้แต่ตัวพระองค์เองจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับองค์พระเยซูคริสต์ได้เลย


พระเยซู ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง
He is the King of kings
He is the Lord of lords
His name is Jesus
He is the KING

ที่มา:  Anonymous
คลังภาพ:  http://seabritain2005.com/napoleon-bonaparte/
ออกแบบภาพ:   Rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง