รูปภาพ

หายสับสนท้อแท้

หายสับสนท้อแท้

พระวจนะทำให้หายสับสนท้อแท้

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง