รูปภาพ

ควบคุมสิ่งเล็กน้อย

ควบคุมสิ่งเล็กน้อย

หากเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงควบคุมสิ่งใหญ่ เราต้องเชื่อว่าพระองค์ควบคุมสิ่งเล็กน้อยด้วย แท้จริงแล้วตัวเราเองนั่นแหละที่กำหนดว่าสิ่งนี้ “เล็ก” สิ่งนี้ “ใหญ่

 

คำคม :  Elisabeth Elliot
ภาพ :  Evgeni Tcherkasski on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง