รูปภาพ

นับพระพร

Count your blessings

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน นับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน

Count your blessings name them one by one,”hymns”

 

คำคม :  hymns
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง