เพลง

ทางเดียว – ปุ๊ อัญชลี (Crossover Music)

แต่ละคน ค้นกันไปทุกทิศทาง

หาทางของตน

แต่ละทาง ล้วนนำไปไม่สิ้นสุด

เหมือนเดินวกวน

.

เพลง : ทางเดียว

ศิลปิน: ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ฟังเพลงอื่น คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

แต่ละคน ค้นกันไปทุกทิศทาง

หาทางของตน

แต่ละทาง ล้วนนำไปไม่สิ้นสุด

เหมือนเดินวกวน

 

ทำดีเท่าใด ก็ยังคงพลั้งไป

ยังคงเหมือนเดิมเป็นอยู่อย่างนั้น

มันคงถึงวันจะต้องตัดสินใจ

รับพระองค์ไว้เข้าในใจ

 

ให้เอาชนะตัวเอง

แบกกางเขนแล้วเดินตามพระเยซู

เป็นหนทางเดียว

ตลอดชีวิตเดินไป

พระเยซูเท่านั้นให้ชีวิตใหม่

ไม่ต้องค้นหาต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง