หนังสือ

บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ

ความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเชื่อคริสเตียนคือการอยากได้พระเจ้า แต่ไม่ยอมจำนนต่อพระองค์

การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง เป็นกุญแจสู่ชัยชนะอันสมบูรณ์

เอ็ดมันด์ ชาน

 

“บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ”

สะท้อนคิดเรื่องการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในสาวกยุคปัจจุบัน โดย เอ็ดมันด์ ชาน

Purchase

ISBN: 978-616-485-221-1 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง