รูปภาพ

อาหารประจำวัน

อาหารประจำวัน

ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
มัทธิว 6:11

 

ภาพ :  Priscilla Du Preez on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง