เรื่องดีคำโดน

การโต้วาทีของความเชื่อ

การโต้วาทีของความเชื่อ

ในศตวรรษที่ 19 ชาร์ลส์ แบรดลาฟ ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ต้องการท้าทายความเชื่อคริสเตียน เขาจึงเชิญ ฮิว ไพรซ์ ฮิวส์ คริสเตียนที่ทำงานกับกลุ่มคนจนในสลัมแห่งลอนดอน ให้มาโต้วาทีกัน

ฮิวส์ ยินดีมาโต้วาทีด้วย แต่มีข้อแม้คือ ต่างฝ่าย ต่างจะต้องหาตัวบุคคล 100 คนที่ได้รับการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากปรัชญาที่จะโต้ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อของตนเอง

ฮิวส์ ผู้เป็นคริสเตียน สามารถหาบุคคล 100 คนที่ได้รับการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงได้อย่างรวดเร็ว แต่แบรดลาฟ ผู้ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า กลับหาคนที่มีชีวิตดีขึ้นเพราะไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้เลย เขาจึงขอต่อรองลดจำนวนลงจาก 100 คนเหลือ 50 คน แล้วก็ต่อลงอีกเหลือ 20 คน จนท้ายสุดขอแค่คนเดียว

ในที่สุดแบรดลาฟต้องขอถอนตัวไปจากการโต้วาทีครั้งนั้น

ความเชื่อคริสเตียนมีประจักษ์พยานที่ชัดเจน ไม่ใช่เพียงด้วยเหตุผลทางตรรกะเท่านั้น แต่เป็นหลักฐานแห่งชีวิตจริงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

ที่มา:  Anonymous
ภาพ:  Juri Gianfrancesco on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง