รูปภาพ

ตัดสินใจรัก

ตัดสินใจรัก

ข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วที่จะเลือก “รัก” เพราะความ”เกลียดชัง”มันเป็นภาระใหญ่เกินกว่าจะแบกไว้

 

คำคม :  Martin Luther King Jr.
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง