รูปภาพ

สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณ

มี 2 สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณได้ :
“ความอดทน” ในเวลาที่ชีวิตคุณยังไม่มีอะไร
“ทัศนคติ” ในเวลาที่ชีวิตคุณมีทุกสิ่งพร้อม

“Two things define you :
Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything.”

 

คำคม:   George Bernard Shaw
ภาพ:  Yoann Boyer on unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง