รูปภาพ

ทรงช่วยกู้

ทรงช่วยกู้

คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่าง แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด
สดุดี 34:19

 

ออกแบบภาพ : Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง