รูปภาพ

ตั้งใจ ทุ่มเท ฝึกฝน

ตั้งใจ ทุ่มเท ฝึกฝน

การเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้องอาศัยความตั้งใจทุ่มเทฝึกฝนตนเอง

 

คำคม :  Purpose Driven Life
ออกแบบภาพ :  nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง