รูปภาพ

เขาก็ทำกันตั้งเยอะ

“จริยธรรมเรามักพุ่งพล่านกับความผิดของคนอื่น พอตัวเองทำผิดบ้างกลับมองว่าคนอื่นเขาก็ทำกันตั้งเยอะ”

 

คำคม:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
คลังภาพ:  Adi Goldstein on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง