รูปภาพ

อย่าไขว้เขว

อย่าไขว้เขว

อย่าให้ใครทำให้เราไขว้เขวจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำ

 

คำคม : Anonymous 
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง