บทความ

อย่าให้สมองของเราสกปรก!

สมองของเราควรคิดแต่เรื่องดีๆ ที่เสริมสร้างชีวิต
เราไม่ควรอนุญาตให้ใครเอาเท้าสกปรกมาเดินอยู่ในสมองของเรา
เหมือนที่ มหาตมะ คานธี (Ganthi) เคยกล่าวไว้ว่า

“ข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ใดเดินผ่านไปมาบนความคิดของข้าพเจ้าด้วยเท้าอันสกปรกของเขา”
(I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet)

ดังนั้น เราต้องรับผิดชอบดูแลรักษาสมองของเราให้เป็นเขตปลอดมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษของ
ความเท็จ
ความเสื่อมเกียรติ
ความอยุติธรรม
ความสกปรกโสโครก
ความน่าเกลียด
ความแช่งด่า
ความเกลียดชัง
ความขมขื่น
ความโกรธแค้น
ความทุจริต
ฯลฯ

ให้สมองของเราคิดใคร่ครวญแต่
สิ่งที่เป็นจริง
สิ่งที่น่านับถือ
สิ่งที่ยุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์
สิ่งที่น่ารัก
สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ
สิ่งที่ยอดเยี่ยม
สิ่งที่น่ายกย่อง

เพราะสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญ
และทำให้คนรอบข้างได้รับพระพรจากพระเจ้าไปด้วย

และ ที่สำคัญ เราต้องนำเอาความคิดดีๆ และบทเรียนดีๆ ที่เรา
ได้เรียนรู้
ได้รับไว้ได้ยิน และ
ได้เห็น
จากชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้า มาปฏิบัติตามจริงๆ ในชีวิตของเรา
เพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสง่าและดีงามขึ้นกว่าเดิม

และพระเจ้าแห่งสันติสุข จะประทานสันติสุข และ จะสถิตอยู่กับเรา!

วันนี้ คุณมีสันติสุขเช่นนั้น อยู่ในสมอง และ ในใจของคุณ แล้วยัง?

“สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ
สิ่งที่เป็นจริง
สิ่งที่น่านับถือ
สิ่งที่ยุติธรรม
สิ่งที่บริสุทธิ์
สิ่งที่น่ารัก
สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ
รวมทั้งถ้ามี สิ่งใดที่ยอดเยี่ยม
สิ่งใดที่น่ายกย่อง

และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่าน
เรียนรู้
รับไว้
ได้ยิน และได้เห็น ในข้าพเจ้า

แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน” (ฟีลิปปี 4:8-9)

 

บทความ:  ThongChaiBSC
ภาพ:  Freepik
ออกแบบ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง