รูปภาพ

ประตูสำหรับเพื่อนบ้าน

เราอาจสร้างเพื่อน อาจสร้างศัตรู แต่พระเจ้าทรงสร้างประตูสำหรับการเป็นเพื่อนบ้าน

We make our friends; we make our enemies; but God makes our next door neighbour.

 

คำคม:  Gilbert Keith Chesterton
คลังภาพ:  Ryoji Iwata on Unsplash
ออกแบบภาพ:  NanTharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง