เรื่องดีคำโดน

ใช้ประโยชน์จากคำเตือนสติ

บทสัมภาษณ์ผู้เผชิญภัยจากแผ่นดินไหว

ครั้งหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวที่มีความสูญเสียอย่างรุนแรง นักข่าวสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยว่า “คุณไม่ได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าหรือ จึงไม่ได้เตรียมตัว?”

เขาตอบว่า “เราได้รับการเตือนภัยล่วงหน้า แต่คิดไม่ถึงเลยว่า เหตุการณ์มันจะรุนแรงและรวดเร็วถึงเพียงนี้”


จงอย่าประมาท และใช้ประโยชน์จากคำเตือนสติ

 

ที่มา:  Anonymous
คลังภาพ:   Sanyu Kim on Unsplash
ออกแบบภาพ:   Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง