เรื่องดีคำโดน

มือที่ว่างเปล่า

มือที่ว่างเปล่า

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้กำชับไว้ก่อนสิ้นพระชนม์ว่า ให้ฝังพระองค์โดยให้มือโผล่ขึ้นมาให้คนเห็น เป็นมือที่ว่างเปล่า นั่นสะท้อนข้อคิดที่ว่าเราทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกใหม่หลังความตายด้วยมือที่ว่างเปล่าไม่อาจนำทรัพย์สินใดในโลกนี้ติดตัวไปได้เลย

พระเยซูประทานพระสัญญาแก่ผู้เชื่อว่า พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งดีที่รอเราอยู่ข้างหน้าไว้ร้อยเท่าของที่เราได้จ่ายราคาไปเพื่อพระองค์ มือของเราจึงว่างเปล่า เพื่อรับพระพร ซึ่งรอเราอยู่เบื้องหน้า

 

ที่มา  :  Anonymous
ภาพ  :  Akira Hojo on Unsplash
ออกแบบภาพ  :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง