รูปภาพ

หนุนใจกัน

หนุนใจกัน

เราแต่ละคนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ต่างกัน ให้เราหนุนใจกันด้วยคำอธิษฐาน

 

คำคม :  Toby Mac
ภาพ :  Marcos Paulo Prado on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง