บทความ

บากบั่น ไม่ย่อท้อ

บทนำ

คุณรู้จักไมค์ จัสทิส (Mike Justice) คนนี้ไหมครับ? [1]

ดาเนียล บี วอลเลซ (Daniel B. Wallace) เป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษากรีกระดับแนวหน้าคนหนึ่งของโลกปัจจุบัน นอกจากบทความต่างๆ แล้ว ท่านยังเขียนตำราภาษากรีกระดับกลาง (Intermediate Greek) 2 เล่ม อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาต้นฉบับคัดลอกของพันธสัญญาใหม่ (Center for the Study of New Testament Manuscripts)

ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมดัลลัส (Dallas Seminary) เป็นเวลาหลายสิบปี และสอนภาษากรีกแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วหลายร้อยคน

แต่ในบรรดานักศึกษาเหล่านั้น คนหนึ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าคนอื่นๆ ส่วนใหญ่ในการประเมินของท่านก็คือ นักศึกษาที่ชื่อว่าไมค์ จัสทิส

บากบั่นท่ามกลางข้อจำกัด

ไมค์เข้าเรียนที่พระคริสตธรรมดัลลัสในระหว่างช่วงปลายทศวรรษ 80 จนถึงช่วงต้นทศวรรษ 90 ในบรรดานักศึกษาที่ดาเนียลเคยสอนนั้น บางคนก็ปล้ำสู้กับการทำความเข้าใจภาษากรีกพื้นฐาน ในขณะที่บางคนก็ไปได้สวย แต่สำหรับไมค์แล้ว การศึกษาภาษากรีกไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลย

แม้กระนั้น ไมค์ก็วิริยะบากบั่นด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมาก เขาเรียนภาษากรีก 2 ปีแรก (4 ภาคการศึกษา) จากดาเนียล

เมื่อเขาเรียนในปีแรก เขาท่องจำตำราภาษากรีกเล่มเบ้อเริ่ม (หนาถึง 349 หน้า) ทั้งเล่ม [2]  จนเขาสามารถอ้างอิงไม่เพียงเนื้อหาต่างๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถระบุหน้าที่เนื้อหานั้นๆ ปรากฏอยู่ด้วย

ภาษากรีกของไมค์แม่นยำอย่างไม่มีที่ติเลย นอกจากนั้นเขายังมักจะช่วยเพื่อนนักศึกษาของเขาเกี่ยวกับตารางรูปผันต่างๆ [3] ทั้งๆ ที่เขาไม่เคยศึกษาภาษากรีกมาก่อนหน้านั้นเลย

ไม่เพียงเท่านั้น  ในบางชั้นเรียนที่ดาเนียลสอน ไมค์ช่วยแก้ไขความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ บางอย่างของดาเนียลอย่างสุภาพด้วย เช่น “อาจารย์ดาเนียลครับ ผมคิดว่าเนื้อหานั้นน่าจะอยู่ที่หน้า 53 ไม่ใช่ 55 และอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายของหน้าด้วยครับ” ปรากฏว่าไมค์ถูกทุกครั้งเสียด้วย!!

ภรรยาของไมค์ชื่อเทอร์รี่ (Terri) เป็นผู้ดูแลโรงพิมพ์ของพระคริสตธรรมดัลลัสนานหลายทศวรรษ ชีวิตสมรสของทั้งสองมั่นคงแข็งแกร่งดุจดังหินผา ความรักที่ทั้งสองมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับบรรดาคริสเตียนที่รู้จักพวกเขา

ข้อจำกัดของไมค์

ไมค์มีไหวพริบฉับไวบวกกับอารมณ์ขันที่ร่าเริงมาก แม้ว่าเขาจะมีปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมายหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงไตที่ต้องรับการปลูกถ่ายถึง 2 ครั้ง และปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ แต่เขาไม่เคยบ่นเลยทั้งๆ ที่เขามีเหตุที่จะทำอย่างนั้นได้

เหนือปัญหาอื่นใดทั้งหมดก็คือ ไมค์ตาบอดสนิททั้งสองข้าง สภาพนี้เกิดจากสภาวะโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ สายตาของเขาเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เมื่อเรียนอยู่ในวิทยาลัยทั่วไป และเมื่อเขาเริ่มเรียนในวิทยาลัยพระคริสตธรรม ตาทั้งสองข้างของเขาก็บอดสนิท แม้กระนั้นเขาก็ไม่เคยหาเหตุมาแก้ตัว แต่ตั้งมั่นที่จะศึกษาเนื้อหาอย่างไม่ลดละ

เมื่อเรียนภาษากรีกในปีที่ 2 นักศึกษาทุกคนต้องเขียนแผนภาพแสดงความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยคต่อกัน (diagram) จากตอนหนึ่งในพระธรรมฟีลิปปี

ในเมื่อไมค์ตาบอด เขาย่อมไม่สามารถทำงานส่วนนี้ได้ ดาเนียลบอกเขาว่า คงจะไม่ยุติธรรมกับนักศึกษาคนอื่นๆ ถ้าหากเขาได้รับการยกเว้นจากการทำงานส่วนนี้ไปเฉยๆ

ดังนั้น ในวิชานั้นดาเนียลเพิ่มคำศัพท์อีกหลายร้อยคำให้เขาศึกษาและจดจำแทน  ไมค์ยอมรับงานที่ท้าทายนี้อย่างกระตือรือร้น ด้วยความชื่นชมยินดี และเขาทำได้อย่างดียอดเยี่ยมเป็นพิเศษ

ภาระใจของไมค์

ไมค์ชอบพระธรรม มีคาห์ 6:8 เป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคำว่า “ยุติธรรม หรือ Justice” นั้นตรงกับชื่อของเขาเอง  พระธรรมตอนนี้กล่าวว่า

“มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี?
และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้า?
นอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตา
และให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ”

ยิ่งกว่านั้น ไมค์ต้องการให้โลกรู้ว่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของคนบาป และทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อยืนยันว่า พระเจ้าทรงยอมรับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูให้เป็นบุตรของพระองค์

ไมค์จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2019 ด้วยอายุ 63 ปี

ข้อคิดบางอย่าง

1) พี่น้องในพระคริสต์ท่านนี้เป็นแบบอย่างที่หนุนใจอย่างมากในเรื่องของการวิริยะบากบั่น ไม่ยอมให้อุปสรรคต่างๆ มาเป็นสิ่งขัดขวางเขาจากการรุดหน้าไปในทางของพระคริสต์

แม้เขาจะไม่มีไตที่ทำงานเป็นปกติอย่างพวกเรา แม้เขาจะไม่มีตาที่ใช้งานได้เหมือนพวกเรา แต่เขาก็ไม่ย่อท้อหรือติบ่น แต่กลับบากบั่นไปด้วยความยินดีในพระคริสต์

2) เทอร์รี่ ภรรยาของไมค์ก็เป็นแบบอย่างที่หนุนใจมาก นางจดจำคำปฏิญาณในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าได้ว่า “ไม่ว่าจะมั่งมีขึ้นหรือยากจนลง ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์” พวกเขาก็จะซื่อสัตย์ ทะนุถนอมกันและกันจนกว่าความตายจะพรากพวกเขาจากกัน

นางเป็นกำลังสนับสนุนของไมค์ในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนี้ จนถึงวันที่ไมค์จากไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

———-

แม้ผมจะไม่เคยพบกับไมค์ จัสทิสมาก่อน แต่วันหนึ่งเราจะพบกันต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเราอาจจะมีโอกาสคุยกันว่า เขาศึกษาและจดจำรายละเอียดทั้งหมดของภาษากรีกได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เขาตาบอดทั้งสองข้าง!!
ในวันนั้น เราจะนมัสการพระเมษโปดกผู้ทรงรักเราก่อน และทรงเป็นที่รักของเราเคียงข้างกันและกัน

บนโลกนี้ไมค์ไม่สามารถมองเห็น แต่ที่บนสวรรค์ ภาพแรกที่เขาจะมองเห็นคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า และนี่อาจเป็นคำพูดแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับไมค์

“ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์” (มัทธิว 25:21)

 

บทความ: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
ออกแบบ: Nan Tharinee  

อ้างอิง

[1] ดาเนียล  วอลเลซ เล่าเกี่ยวกับนักศึกษาคนนี้ในบทความหนึ่งของท่าน ผู้อ่านที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://danielbwallace.com/2019/03/23/mike-justice-now-he-sees-jesus/

[2] Eugene Va Goethicus, The Language of the New Testament. New York: Simon Schuster, 1965.

[3] นักศึกษาของดาเนียลจะต้องท่องจำรูปผันต่างๆ ทั้งหมดรวมทั้งรูปผันของ optative, pluperfect, คำกริยาตระกูล mi ด้วยเป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง