รูปภาพ

รักนิรันดร์

รักนิรันดร์

เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์
เยเรมีย์ 31:3

 

ภาพ :  Annie Spratt on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง