รูปภาพ

อธิบไตยอย่างสมบูรณ์

อธิบไตยอย่างสมบูรณ์

“พระเจ้าทรงอธิบไตยอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงไร้ความจำกัดในพระปัญญา พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยรักที่สมบูรณ์ พระเจ้ามีพระทัยแห่งรักที่จะประทานสิ่งดีที่สุดแก่เรา พระเจ้ามีพระปัญญาทราบว่า อะไรดีที่สุดสำหรับเรา พระเจ้ามีฤทธานุภาพสามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้!”

 

คำคม :  เจอร์รี่ บริดจ์
ออกแบบภาพ :  mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง