เรื่องดีคำโดน

ไม่ฉีดยาชา..ก็ถอนฟันได้

ทันตแพทย์ เทอรี่ สเปคคารอเทลลี่ ได้เล่าถึงคนไข้ผู้หนึ่งที่มักจะมาทำฟันสายเป็นประจำ
ครั้งหนึ่ง คนไข้ผู้นี้โทรมาหาเขาเพื่อตกลงเวลานัดหมายถอนฟัน

คนไข้กล่าวว่า “รบกวนคุณหมอรอหน่อยนะครับ ผมอาจจะไปสายประมาณ 15 นาทีไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหม?”

เทอรี่ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรหรอก เพียงแต่จะมีเวลาไม่พอฉีดยาชาก่อนถอนฟันเท่านั้นเอง แต่ไม่เป็นไร ผมถอนได้”

ปรากฎว่านั่นเป็นครั้งแรกที่คนไข้ผู้นี้มาถึงคลีนิคก่อนเวลานัดหมาย

ถ้าเราเห็นคุณค่าพระเยซู เราจะชนะนิสัยบาปได้
ถ้าเราเห็นคุณค่าพระเยซู แม้ลำบากแค่ไหน เราก็จะฝ่าฟันเพื่อให้ได้พระองค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง