เรื่องดีคำโดน

การฟื้นฟูจากเยรูซาเล็มสู่สุดปลายแผ่นดินโลก

การฟื้นฟูจากเยรูซาเล็มสู่สุดปลายแผ่นดินโลก

คริสตจักรที่เยรูซาเล็ม จาก 120 คนในวันเพนเทคอส หลังจากนั้นก็มีคนมากลับใจครั้งละมากๆ 3,000 คน และ 5,000 คน หากนับรวมผู้หญิงและเด็กก็คงถึง 20,000 คนในช่วงเวลาสั้นๆ

อีก 25 ปีต่อมานักประวัติศาสตร์ระบุว่า มีผู้เชื่อมากถึง 100,000 คน ในเยรูซาเล็ม ทั้งที่จำนวนประชากรในเยรูซาเล็มขณะนั้นมีเพียง 200,000 คน ซึ่งหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นคริสเตียน

เปาโลเป็นผู้นำคริสตจักรของคนแรกในเมืองเอเฟซัส เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีประชากร 250,000 คนในเวลานั้น นับว่าเป็นเมืองใหญ่มากของโลก เปาโลได้มอบให้ยอห์นเป็นผู้นำคริสตจักรคนที่สอง แล้วจึงเป็นทิโมธีที่กลายเป็นผู้นำคริสตจักรคนที่สาม

การเจริญเติบโตของคริสตจักรที่เอเฟซัสนับเป็นปรากฏการณ์ที่รวดเร็วมาก มีผู้เชื่อในคริสตจักรถึง 60,000 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับอายุของทิโมธีที่น่าจะเพียง 19-23 ปีจึงอาจทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวบ้าง จนเปาโลต้องหนุนใจให้เขามั่นใจในพระธรรม 2 ทิโมธี

อัตราการเพิ่มประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวัน ทุก 10 วินาที โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 27 คน ในปี 2050 จะมีประชากรโลกเป็นจำนวนสูงถึง 11,000 ล้านคน

ปัจจุบัน ทั่วทั้งโลกมีคนกลับใจใหม่ 200,000 คนในแต่ละวัน ซึ่งโตเร็วกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรโลก 3 เท่า

จีน มีคนกลับใจใหม่วันละ 28,000 คน

แอฟริกา มีคนกลับใจใหม่วันละ 20,000 คน

อเมริกาใต้ มีคนกลับใจใหม่วันละ 35,000 คน

เกาหลีใต้ ในปี 1900 ไม่มีคริสเตียน แต่ปัจจุบันมีประชากรคริสเตียนสูงถึง 40%

จีนในปี 1950 มีคริสเตียน 1 ล้านคน ปัจจุบันทางการคาดการณ์ว่าจะมี 80 ล้านคน ในอีก 50 ปี จะมีประชากร 10% เป็นคริสเตียน

อินเดียมีประชากรคริสเตียน 85 ล้านคน หนังภาพยนตร์ประกาศเรื่องพระเยซูได้นำให้คนกลับใจรับเชื่อถึง 100,000 คนทุกเดือน

ด้วยอัตราเช่นนี้ ในปี 2025 จะมีประชากรคริสเตียนในโลกถึง 3 ใน 4 ประชากร 8,000 ล้านคน จะเป็นคริสเตียน 6,000 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลายพื้นที่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ แต่ก็ยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่ที่ต้องการคริสเตียนก้าวออกไปทำพันธกิจ

 

ที่มา:  Kong Hee, City Harvest Church ปี 2008
คลังภาพ:   Bruno Aguirre on Unsplash
ออกแบบภาพ:   Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง