รูปภาพ

ความเชื่อ ความหวัง

ความเชื่อ ความหวัง

“ความเชื่อ” ทำงานในขณะที่สิ่งนั้นเรายังมองไม่เห็น
“ความหวัง” ทำงานในขณะที่สิ่งนั้นยังมาไม่ถึง

 

Quote : ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ภาพ : Larm Rmah on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง