รูปภาพ

ทดสอบความเชื่อ

ทดสอบความเชื่อ

ยากอบ 1:2-3 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/D8R_txR_0PE
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง