รูปภาพ

ความเชื่อและความรัก

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
ความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย

Faith makes all things possible…
Love makes all things easy.

 

คำคม:  D.L.Moody
ภาพ:  Imre Tömösvári
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง