รูปภาพ

ขะมักเขม้นอธิษฐาน

ขะมักเขม้นอธิษฐาน

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
โรม 12:12

 

ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง