รูปภาพ

ความกลัว ความท้อแท้

ความกลัว ความท้อแท้

“ความกลัว” กีดกันเราจากการเริ่มต้น
“ความท้อแท้” กีดกันเราจากการทำให้เสร็จ

 

คำคม : ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง