เรื่องดีคำโดน

ประเทศฟิจิ

ฟิจิ

ปี 2000 ได้เกิดความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์อย่างรุนแรง เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงตามท้องถนน กระทั่งในปี 2001 ประธานาธิบดีได้เชิญคริสตจักรต่างๆ ให้ร่วมกันกลับใจและอธิษฐานเผื่อประเทศ พวกเขาสารภาพบาปที่มิได้ยึดมั่นอยู่ในความรักและความยำเกรงต่อพระเจ้า และมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกัน อีกทั้งยกย่องให้พระเยซูเป็นราชาเหนือราชา

ในปี 2004 ผู้คนนับหมื่นร่วมนมัสการด้วยกัน ได้เกิดการคืนดีกันระหว่างผู้นำในรัฐบาล และผู้นำในคริสตจักรต่างๆ ในเมืองนูคู (Nuku) 3 วันหลังจากเขาทำพันธสัญญากับพระเจ้า แหล่งน้ำท้องถิ่นซึ่งแห้งขอดไปนานถึง 42 ปี ก็กลับมามีน้ำอีกครั้ง โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ทราบสาเหตุของประชาชนก็หายดี และพืชผลก็กลับเจริญงอกงามยิ่งกว่าเดิม บางเมืองซึ่งแต่ก่อนจับปลาไม่ค่อยได้ ก็กลับอุดมด้วยฝูงปลาและบำรุงเลี้ยงผู้คนที่นั่น

พระพรอย่างมากมายเกิดขึ้นหลังการปฏิบูรณาการทางจิตวิญญาณ

 

ที่มา: Anonymous
คลังภาพ: Janis Rozenfelds on Unsplash
ออกแบบภาพ: rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง