รูปภาพ

เคลื่อนไปข้างหน้า

เคลื่อนไปข้างหน้า

ถ้าบินไม่ได้…ให้วิ่ง ถ้าวิ่งไม่ได้…ให้เดิน ถ้าเดินไม่ได้…ให้คลาน ทำยังไงก็ได้ให้เรายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

 

คำคม :  Martin Luther King Jr.
ออกแบบภาพ :Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง