รูปภาพ

มิตรสหาย

มิตรสหาย

“มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก!”

สุภาษิต 17:17

 

ภาพ :  Annie Spratt on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง