หนังสือ

From the Garden to the City: The Redeeming and Corrupting Power of Technology

หนังสือที่เขียนถึงมุมมอง “พระคัมภีร์” ต่อ “เทคโนโลยี” ที่ดีงามที่สุดตั้งแต่ผมเคยอ่านแนวนี้มา

คนเขียนเป็น Web Developer มาก่อน และตอนนี้ทำงานที่ Dallas Theological Seminary

ด้วยความที่คนเขียนเก๋าทั้งด้านเทคโนโลยีและพระคัมภีร์ ข้างในเนื้อหาเลยดีงาม

มีการยกพระคัมภีร์ ศาสนศาสตร์ และปรัชญาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประกอบการเขียน และสไตล์การเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย

หนังสือชี้ให้เห็น “ระดับความเหมาะสม” ในการเอาเทคโนโลยีมาผนวกกับความเชื่อ พร้อมเสนอ practical ideas ที่จะเอาไปต่อยอดได้

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง