รูปภาพ

เกิดผลในชีวิต

เกิดผลในชีวิต

ความจริง(พระวจนะ)+ความเชื่อ=เกิดผลในชีวิต ,

ความจริง(พระวจนะ)+ไม่ยอมจำนน=ไม่เกิดผลในชีวิต

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  mantana

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง