เรื่องดีคำโดน

น้ำมันหมด

น้ำมันหมด

ทุกปีมีคนกว่าครึ่งล้านขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนเพราะ “น้ำมันหมด” มากยิ่งกว่า ยางแบน แบตเตอรี่หมด กุญแจหาย

แม้ก่อนน้ำมันจะหมดที่หน้าปัดก็จะมีไฟสัญญาณเตือนให้รู้ว่าน้ำมันเหลือน้อยเต็มที และยังวิ่งต่อได้อีกหลายกิโลเมตร ต่างจากยางแบน กุญแจหายซึ่งไม่มีสัญญาณเตือน

ดังนั้นคนที่”น้ำมันหมด” จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย


ก่อนวันสิ้นยุค จะมีสัญญาณเตือนมากมายเกิดขึ้น (มัทธิว 24) แต่จะมีคนไม่น้อยที่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนนั้น พวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

 

ที่มา:  Anonymous
คลังภาพ:  chuttersnap on Unsplash
ออกแบบภาพ:   Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง