บทความ

จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร?

“ถ้าในชีวิตของคุณ มีเพียงคำอธิษฐานเดียวที่คุณพูดออกมาคือ ขอบคุณพระเจ้า
แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว!”

(If the only prayer you said in your life was ‘Thank you,’ that would suffice)
Meister Eckhart

เมื่อเกิดเรื่องดีๆ ต่อคุณ คุณคงขอบคุณพระเจ้าได้โดยไม่ยากนัก
จริงไหม?

หากเรื่องดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้น อย่างที่คุณต้องการ คุณคงไม่ค่อยมีอารมณ์ขอบคุณพระเจ้าเท่าไรนัก
จริงไหม?

และ หากว่าเกิดเรื่องไม่ดีต่อคุณ ปกติคุณคงไม่อยากขอบคุณพระเจ้าหรอก
จริงไหม?

—————————

คุณรู้ไหมว่า…
การขอบคุณพระเจ้านั้น เป็นตัวบ่งชี้ถึงสัมพันธภาพที่แท้จริงของเรากับพระองค์?
การขอบคุณพระเจ้า เป็นการเปิดเผยให้เห็นชัดว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ ไหม?

  • เรารู้ว่าพระองค์คือใคร แค่ไหน?
  • เรารู้ว่าพระองค์ทำได้แค่ไหน?

และเราเชื่ออย่างศรัทธาวางใจในพระองค์สักแค่ไหน?

การขอบคุณพระเจ้านั้น เป็นทั้ง..
1. การป้องกัน และ
2. การแก้ไขปัญหาจากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา

เราจึงต้องมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเช่นนี้ คือ ใจกตัญญูรู้พระคุณ ด้วยความซาบซึ้งในสิ่งต่างๆ ที่พระองค์..

  • ทรงสร้างให้เราเป็น ด้วยความรักของพระองค์
  • ทรงช่วยไถ่ให้เรารอด ด้วยพระคุณของพระองค์
  • ทรงประทานหรือจัดเตรียมให้เรามี ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์
  • ทรงมอบหมายให้เราทำ ด้วยความไว้วางพระทัยของพระองค์

หากเรามีใจขอบพระคุณเช่นนี้ อยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้จะเป็นเสมือนยาบำรุงจิตวิญญาณ ทำให้เรากระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีได้อยู่ตลอดเวลา

และยังเป็นเสมือนกับวัคซีน ที่ฉีดเข้าไปในความคิด จิต และใจของเรา เพื่อทำให้เรามีภูมิต้านทาน ป้องกันพร้อมรับมือกับเชื้อร้ายแห่งความสงสัย ท้อใจ หรือขมขื่นใจ อันเกิดจากความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง และความเจ็บปวด ต่างๆ ฯลฯ ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น!

และหากเรายังมี “ท่าที” และ “ใจ” แห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเช่นนี้อยู่ ในยามที่วิกฤติการณ์ของชีวิตเกิดขึ้นกับเราจริงๆ เราก็จะสามารถรับมือ และสยบ ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ความผิดหวัง ความกลัว หรือ ความท้อแท้สิ้นหวัง ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

—————————

คุณกล่าวได้อย่างที่ Alphonse Karr กล่าวหรือไม่ว่า

“บางคนมักบ่น เพราะกุหลาบมีหนาม
แต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ในหนามมีดอกกุหลาบ!”
(Some people are always grumbling because roses have thorns;
I am thankful that thorns have roses.)

การปรับเปลี่ยนมุมมอง เพราะมีใจขอบพระคุณ
อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี จึงเป็น การกระทำตามน้ำพระทัยและพระบัญชาของพระเจ้าซึ่งที่เป็นสิ่งดี และเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้

ซึ่งเป็นการช่วยลดทุกข์และเพิ่มสุขให้แก่เรา และเป็นการเพิ่มกำลัง ทั้งกาย จิต และวิญญาณให้กับเรา จนสามารถอดกลั้นอดทน จนได้รับผลดีในบั้นปลาย (แม้ว่าในบางกรณีเราต้องรอคอยนานกว่าที่คิด)

คุณจะพูดอย่างไร ในยามที่แก้วน้ำที่อยู่ในมือคุณ มีน้ำเหลือน้อยกว่าคนอื่นๆ
คุณยังสามารถขอบคุณพระเจ้า ที่มีน้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วไหม?

แต่ Sam Lefkowitz ตอบว่า
“เมื่อผมถูกถามว่า ถ้าแก้วน้ำของผมเหลือเพียงครึ่งแก้วล่ะ
สิ่งเดียวที่ผมจะตอบสนองก็คือ ขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมีแก้วน้ำอยู่!”
(When asked if my cup is half-full or half-empty my only response is that I am thankful I have a cup.)

—————————

วันนี้ คุณขอบคุณพระเจ้าได้ ในทุกกรณีแล้วยัง?
ถ้าคุณทำได้แล้ว ผมก็ขอร่วมอาเมนด้วย

แต่ถ้าคุณยังทำไม่ได้ ก็ขอให้คุณกลับไปเริ่มต้นสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่คุณบอกว่าเชื่อในพระองค์ใหม่ อีกครั้งอย่างจริงจัง

จนกว่าคุณจะศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริงได้ ในทุกกรณี และในทุกสถานการณ์ของขีวิต ไม่ว่าจะดีหรือร้าย และคุณพูดได้อย่างเต็มใจและเต็มปากว่า

“ข้าพเจ้าพร้อมขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี
เพราะแน่ใจว่านี่คือพระประสงค์ของพระองค์
สำหรับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์!”

และเมื่อใดที่คุณสามารถพูด และทำได้ตามที่พูด นั้นได้จริงๆ
ผมก็จะขอร่วม อาเมน ด้วยคนครับ!

—————————

“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์”
1 เธสะโลนิกา 5:18

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ออกแบบ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง