รูปภาพ

สุดใจ

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดใจ
สดุดี 9:1

 

ภาพ :  Shane Rounce on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง