รูปภาพ

มอบใจของคุณ

มอบใจของคุณ

มอบใจของคุณแด่พระเจ้า

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  Ryan Xu on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง