เรื่องดีคำโดน

กระจกใส กระจกเงา

กระจกใส กระจกเงา

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งสอนบทเรียนแห่งการรักเงินให้แก่เศรษฐี โดยพาไปดูกระจกใสที่หน้าต่าง และถามว่า “คุณเห็นอะไรในกระจกใสที่หน้าต่างบานนี้”

เศรษฐีตอบ “เห็นแสงสว่างภายนอก และเห็นผู้คนภายนอก เดินขวักไขว่เต็มไปหมด”

แล้วศิษยาภิบาลก็พาเศรษฐีมาหยุดหน้ากระจกเงา และถามว่า “คุณเห็นอะไรในกระจกเงาบานนี้”

เศรษฐีตอบ “เห็นภาพของตนเอง”

ศิษยาภิบาลจึงกล่าวว่า “ไม่ว่ากระจกเงา หรือกระจกใส ต่างก็ประกอบด้วยกระจกทั้งคู่ เพียงแต่เมื่อเรามองทะลุกระจกใสออกไป เราจะเห็นแสงสว่างภายนอก และเห็นคนอื่นที่ยืนอยู่ภายนอกในโลกกว้าง ขณะที่กระจกเงาซึ่งฉาบด้วยวัสดุสีเงินนั้น จะทำให้เราเห็นแต่เงาสะท้อนของตัวเอง”

กระจกเงาก็เปรียบกับคนที่ลุ่มหลง รักทรัพย์สินเงิน ซึ่งจะมองเห็นก็เพียงแต่ตัวเราเอง ไม่เห็นแก่ผู้อื่น เงินไม่ทำให้เราอิ่มเอม

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ :  Sasha Freemind on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง