รูปภาพ

มุ่งหน้าต่อไป

มุ่งหน้าต่อไป

ความแตกต่างระหว่างคนซื่อสัตย์และคนไม่ซื่อสัตย์คือ คนซื่อสัตย์ไม่ล้มเลิกกลางคันแม้ต้องเจอกับปัญหา เขายังคงรักษาการเดินมุ่งหน้าต่อไป

 

คำคม :  Rick Warren
ภาพ :  Robert Tudor on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง