รูปภาพ

พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง

พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา ให้เรา”คิดการใหญ่”

 

คำคม :  D.L. Moody
ภาพ :  David Kovalenko on Unsplash
ออกแบบภาพ :   Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง